Om NSG

Ny gruvedrift

NSG har utvinningsrett til store deler av Nordfeltet i tillegg til Sagmo og Diamanten i Sørfeltet. Planen er å ny gruvedrift i Rupsi som ligger nordligst i Nordfeltet. Videre er planen å gå videre fra Rupsi ned på dypet under de gamle gruvefeltene Giken/Charlotta. All ny gruvedrift er planlagt som underjordsdrift. Det meste av infrastruktur er på plass slik at behov for nye områder til gruvedrift er minimalt.

Oppredning av malmen er planlagt på Sandnes i de gamle bygningene. Alt av utstyr fra tidligere drift er fjernet. Nye maskiner og utstyr til flotasjon og oppredning må kjøpes og monteres. Det planlegges ikke smelteprosess.

Salgsproduktene vil være kobber og sinkkonsentrat som vil utgjøre ca 6 % av total malmfangst. I tillegg vil det i starten bli behov for uttak av gråberg som blir lagret på egne deponier og som kan benyttes av samfunnet.

Avgang fra oppredningsprosessen, som utgjør ca 94 % av malmfangsten er planlagt lagret i indre del av Langvatn. Avgangen vil hovedsakelig inneholde finknust stein (gråberg). I tillegg vil den inneholde noe kobber, sink og andre tungmetaller.

 

Historie NSG

 • Sulitjelma Mineral AS
  • Etablert 2006
  • Har utvinningsrett
   • Nordgruvefeltet
   • Rupsi
   • Sagmo
   • Diamanten
  • Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG)
   • Leier Sulitjelma Mineral`s lete- og utvinningsretter iht avtale
   • Etablert i 2011
   • Lokale eiere
   • Formål: Starte gruvedrift i Sulitjelma
   • Produksjon: 400.000 tonn/år malm fra underjordiske gruver
   • Salg: 20 000 tonn kobber og sink
   • Inntekt: 290 M (dagens pris og kronekurs)

 

Ledelse

Eierskap:         Lokale eiere

Daglig leder:   Størker Bjørnstad

Styrets leder:  Leif Roar Stavnes