Historien

Nye Sulitjelma Gruver AS eier gruve-rettighetene som tilhørte gamle Sulitjelma Gruber. Selskapet er et lokalt initiativ og målet er å få i gang ny aktivitet i de gamle kobbergruvene i Sulitjelma.

 

Sulitjelma har hatt gruvedrift i 104 år på kobber og sink. Sagnet sier at den første malmforekomst ble oppdaget av samen Mons Petter i 1858. Mindre undersøkelser ble gjort gjennom flere år uten at drift ble satt i gang. I 1887 ble prøvedrift igangsatt og i 1891 ble selskapet Sulitjelma Aktiebolag stiftet med den svenske konsul Persson fra Helsingborg som eier. Persson var i starten interessert i svovel til sine kunstgjødselfabrikker. Selskapet vokste raskt og var et av de største industriforetak i Norge omkring 1910. I 1933 ble gruveselskapet omgjort til norsk aksjeselskap med navn AS Sulitjelma Gruber. Selskapet ble innvilget 50 års konsesjon. I 1983 overtok staten gruvedriften. Tungvint drift og lave kobberpriser førte til nedleggelse av gruvedriften i 1991.

 

 • Sulitjelma Mineral AS
  • Etablert 2006
  • Har utvinningsrett
   • Nordgruvefeltet
   • Rupsi
   • Sagmo
   • Diamanten

 

Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG)

 • Leier Sulitjelma Mineral`s lete- og utvinningsretter iht avtale
 • Etablert i 2011
 • Lokale eiere
 • Formål: Starte gruvedrift i Sulitjelma
 • Produksjon: 400.000 tonn/år malm fra underjordiske gruver
 • Salg: 20 000 tonn kobber og sink
 • Inntekt: 290 M (dagens pris og kronekurs)

 

Ledelse

Eierskap:         Lokale eiere

Daglig leder:   Størker Bjørnstad

Styrets leder:  Leif Roar Stavnes

SULIS