Rapporter

Utslippssøknad

Søknad om utslippstillatelse ble sendt Miljødirektoratet 6. februar 2020. Når søknaden er klar til å sendes til høring vil den bli lagt ut på hjemmesiden. Behandlingstiden er avhengig av om det må utarbeides tilleggsopplysninger og evt innsigelser til prosjektet.

Rapporter

Her ligger alle relevante rapporter/referanser/literatur/kilder i forbindelse med utslippssøknaden.