Om Sulitjelma

SULIS

Sulitjelma ligger i Fauske kommune i Nordland fylke. Stedet ligger inn mot svenskegrensa og er omgitt av høge fjell, isbreer og innsjøer. Innerst i dalbunnen ligger Langvatn, en innsjø på ca 10 km. Langvatn er regulert. Ut av Langvatn renner Sjønståelva som tas inn i Sjønstå kraftstasjon ved Øvervatn. Oppstrøms Langvatn ligger også flere kraftverk som har utløp i Langvatn. Dalsidene spesielt på nordsiden er bratt, og bebyggelsen er konsentrert langs Langvatn. Mot sør innenfor Langvatn flater dalen ut, og flere vatn preger landskapet. Området mot sør er et attraktivt friluftsområde med ca 600 hytter.  I dag bor det ca 500 innbyggere i Sulitjelma.

Historie

Sulitjelma har hatt gruvedrift i 104 år på kobber og sink. Sagnet sier at den første malmforekomst ble oppdaget av samen Mons Petter i 1858. Mindre undersøkelser ble gjort gjennom flere år uten at drift ble satt i gang. I 1887 ble prøvedrift igangsatt og i 1891 ble selskapet Sulitjelma Aktiebolag stiftet med den svenske konsul Persson fra Helsingborg som eier. Persson var i starten interessert i svovel til sine kunstgjødselfabrikker. Selskapet vokste raskt og var et av de største industriforetak i Norge omkring 1910. I 1933 ble gruveselskapet omgjort til norsk aksjeselskap med navn AS Sulitjelma Gruber. Selskapet ble innvilget 50 års konsesjon. I 1983 overtok staten gruvedriften. Tungvint drift og lave kobberpriser førte til nedleggelse av gruvedriften i 1991.